Thursday, 21 October, 2021
Info terkini
Home » Tag Archives: Administrasi

Tag Archives: Administrasi

Administrasi Kurikulum

Administrasi Kurikulum

a)      Jenis Administrasi Kurikulum yang minimal harus ada : 1)      Program Kerja Sekolah 2)      Dokumen Kurikulum yang terdiri dari Buku Landasan Program dan Pengembangan Kurikulum, Garis-garis Besar Program setiap mata pelajaran dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 3)      Kalender Pendidikan 4)      Jadual Pelajaran 5)      Program Catur Wulan dan Program Tahunan 6)      Jadual Ulangan Umum dan Ujian Sekolah/Akhir 7)      Rincian Tugas Mengajar 8)      ... Read More »