Thursday, 21 October, 2021
Info terkini
Home » Tag Archives: paguyuban pasundan

Tag Archives: paguyuban pasundan

Nanjeurkeun Ajén Atikan di Lingkungan Pasundan

Nanjeurkeun Ajén Atikan di Lingkungan Pasundan

Sakumna lembaga pendidikan dasar jeung menengah (unit-unit garapan) nu aya di wewengkon Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan, kudu boga ciri has anu mandiri anu nganteng kana kasundaan anu nganteng kana palasipah cageur bageur bener pinter nu mangrupa tugas utama sakumna sakola. Éta tugas utama sakola téh dideudeulan ku anu kaunggel dina visi-misi Paguyuban Pasundan nyaéta nyitak manusa-manusa Sunda ... Read More »