Thursday, 21 October, 2021
Info terkini
Home » Tag Archives: pasundan

Tag Archives: pasundan

Makna lambang YPDM Pasundan

Makna lambang YPDM Pasundan

YPDM Pasundan memiliki lambang dan makna. Lambang YPDM Pasundan berbentuk perisai segilima dan bentuk bulat logo Paguyuban Pasundan di tengah perisai, kujang yang berdiri tegak di atas 3 (tiga) gunung dan air. Makna yang terkandung dalam lambang tersebut: Makna Kesatuan Lambang Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan sebagai badan garapan Paguyuban Pasundan merupakan wahana perjuangan bertekad bulat dan bersatu ... Read More »

Daftar Sekolah Dasar (SD) Pasundan

Daftar Sekolah Dasar (SD) Pasundan

Berberapa penyelenggaraan pendidikan tingkat SD Pasundan adalah sebagai berikut : SD Pas. 1 Bandung SD Pas. 2 Bandung SD Pas. 3 Bandung SD Pas. Garut Silakan menyesuaikan lokasi tempat tinggal anda dengan sekolah SD Pasundan yang terdekat sehingga akan memudahkan Anda. Read More »

Nanjeurkeun Ajén Atikan di Lingkungan Pasundan

Nanjeurkeun Ajén Atikan di Lingkungan Pasundan

Sakumna lembaga pendidikan dasar jeung menengah (unit-unit garapan) nu aya di wewengkon Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan, kudu boga ciri has anu mandiri anu nganteng kana kasundaan anu nganteng kana palasipah cageur bageur bener pinter nu mangrupa tugas utama sakumna sakola. Éta tugas utama sakola téh dideudeulan ku anu kaunggel dina visi-misi Paguyuban Pasundan nyaéta nyitak manusa-manusa Sunda ... Read More »

Susunan Pengurus YPDM Pasundan

Susunan Pengurus YPDM Pasundan

Susunan Pengurus YPDM Pasundan Masa Bakti 2015/2020 Pembina : 1. Prof.DR.H.M. Didi Turmudzi, M.Si. 2. Drs. Dedi Hadian, M.M.   . Pengawas : 1. Drs. Eddy R Husein 2. Drs. H. Edi Komarudin, MM Pengurus : Ketua : Drs. H. M. Idjudin SP. M.M.Pd Wk. Ketua Bid. Personalia : Dr. T. Subarsyah, SH., S.Sos.,Sp.1,MM Wk. Ketua Bid. kesiswaan : M. Budiana, SIP.,M.Si Wk. Ketua ... Read More »

Daftar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasundan

Daftar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasundan

Adapun penyelenggaraan Sekolah tingkat menengah atau SMP Pasundan adalah sebagai berikut: SMP Pas. 2 Bandung SMP Pas. 3 Bandung SMP Pas. 4 Bandung SMP Pas. 5 Bandung SMP Pas. 6 Bandung SMP Pas. 7 Bandung SMP Pas. 8 Bandung SMP Pas. 9 Bandung SMP Pas. 10 Bandung SMP Pas. 12 Bandung SMP Pas. 1 Cimahi SMP Pas. 2 Cimahi SMP ... Read More »